Γνωρίστε την ομάδα μας

ETME Peppas & Associates Ltd. specialises in hydro, enviromental infrastructures and innovations throught Floatmast Ltd (www.floatmast.com)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός (1960)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός (2001)

RODANTHI LIMNAIOU

Civil Engineer N.T.U.A. (1994)

DIMITRIOS TSAKALOMATIS

Civil Engineer N.T.U.A. (2007)

TZANETOS SMYRNIS

Rural - Surveying Engineer N.T.U.A. (2005) - MSc

ANASTASIA KAKAVA

Civil Engineer N.T.U.A. (2008)- MSc

NECTARIA KOUTSOMIHALI

Civil Engineer (1993)

GEORGIOS LAZAROPOULOS

Civil Engineer N.T.U.A. (1995)

DIONISIOS SVORONOS

Civil Engineer

STEPHANOS SALPAS

Civil Engineer (1995)

GEORGIOS PETROULAS

Civil Engineer (1960)

ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εργοδηγός Δομικών Έργων (1969)

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΤΕΜΣΙΑ

Rural - Surveying Engineer N.T.U.A. (2002)

ELEYTHERIA NIKA

CAD Designer (2002)

KATERINA PARASKEVOPOULOU

Secretary – PC Operator (1990)