Φ/Β Εγκαταστάσεις

Το ΜΥΗΕ είναι εγκατεστημένης ισχύος 1,25 MWatt, παροχής 2,8 μ3/δλ, ύψους πτώσεως 48,0 μ , τοποθετείται στον κατάντη πόδα του φράγματος και τροφοδοτείται μέσω σήραγγας διαμέτρου 2,50 μ.