Έργα Αποχετεύσεως Ομβρίων και Ακαθάρτων

Μελέτη Αποχετεύσεως ακαθάρτων του Δήμου Λεωνιδίου και εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών. Μελετήθηκαν αγωγοί υπονόμων, Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και Κέντρο Καθαρισμού Λυμάτων.

Τα έργα που μελετήθηκαν είναι :

α) Η διευθέτηση του χ.ΣΟΥΡΕΣ από τη συμβολή της εκτροπής στον χ.Σαρανταπόταμο μέχρι τη συμβολή της εκτροπής του ρ.Αγ.Αικατερίνης, συνολικού μήκους περίπου 3.900 μ.

β) Εκτροπή του ρέματος Αγ.Αικατερίνης από την είσοδό του στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μάνδρας μέχρι τη συμβολή του με τον χείμαρρο ΣΟΥΡΕΣ, μήκους περίπου 1.500 μ.

γ) Επέκταση του αγωγού ρ.Κοροπούλη κατά 750μ.

δ) Η διευθέτηση x. Αγ. Ιωάννη, σε μήκος 6.270μ, δηλαδή από την περιοχή κατάντη της Ε.Λ.Ελευσίνας-Σπάτων έως την εκβολή του, μέσω εκτροπής (μήκους 1.500μ περίπου), στον x. Σαρανταπόταμο.

ε) Η διευθέτηση των δύο δευτερευόντων κλάδων, του Δ (μήκους 600μ. περίπου) και του Ε (μήκους 850μ. περίπου).

Η σύμβαση αφορούσε την εκπόνηση μελετών σε:

Στάδιο Προμελέτης:
α) η διευθέτηση των ρεμάτων της περιοχής
β) το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ασπροπύργου

Στάδιο Οριστικής:
α)το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων

Ασπροπύργου
α) το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ασπροπύργου
β) η διευθέτηση ρεμάτων της περιοχής

Αγωγοί υπονόμων στην επέκταση του Δήμου Βούλας

1) Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στη Χ.Θ 20+000 της Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή της Χαλυβουργικής.
Αγωγοί όμβριων Φ2500 σε μήκος ~650μ. και Φ1000 σε μήκος ~200μ pipe jacking Φ1000 σε μήκος ~200μ

2) Προμελέτη και οριστική μελέτη αγωγών όμβριων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων της νήσου Σαλαμίνας (υπό έγκριση)

3) Οριστική μελέτη διευθέτησης Εσχατιάς Λιοσίων στην οδό Φλέβας μεταξύ των οδών Τροιζινίας και Ασκληπιού. Διευθέτηση τμήματος ρ. Εσχατιάς με κλειστό ορθογωνικό αγωγό 10~10,5*5,0μ. συνολικού μήκους ~900μ.

4) Προκαταρκτική μελέτη διευθέτησης συμβαλλόντων ρεμάτων Εσχατιάς στο Δήμο Καματερού. Διευθέτηση ρεμάτων με συρματοκιβώτια σε μήκος 2 χλμ. και με κλειστούς αγωγούς σε μήκος 1.8χλμ.

5) Προμελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις περιοχές Κοντόπευκο, Παράδεισος και Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Δίκτυο όμβριων σε έκταση 260 εκτ. Συνολικό μήκος αγωγών ~10χλμ. με διάμετρο Φ1400 έως Φ400.

6) Τροποποίηση Οριστικής μελέτης βασικού συλλεκτήρα όμβριων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συμβαλλόντων

7) Προμελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ακτής Μιαούλη Πειραιά»

8) Σύνταξη Εισαγωγικής έκθεσης Δήμου Αρτέμιδος

Σύνταξη Οριστικής Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης των έργων διευθέτησης χειμάρρων, έργων λιθόρριπτων αναβαθμών ανάσχεσης χειμάρρων εντός οικισμών και δικτύου ομβρίων.
Αναθεώρηση Οριστικής μελέτης διευθετήσεως του ρ. Προφήτη Δανιήλ σε μήκος 4χλμ περίπου. Εκπόνηση Προκαταρκτικής μελέτης για τους βασικούς συλλεκτήρες ομβρίων που συμβάλλουν στο ρ. Πρ. Δανιήλ συνολικό μήκος αγωγών 9χλμ.
Προσωρινή αύξηση της παροχής του αντλιοστασίου 29 με την τοποθέτηση ενός νέου οριζόντιου αντλητικού συγκροτήματος. Μελέτη προσωρινού καταθλιπτικού αγωγού μεταξύ υφισταμένων αντλιοστασίων και νέου καταθλιπτικού αγωγού.
Μελέτη Αποχετεύσεως ακαθάρτων του Δήμου Λεωνιδίου και εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών. Μελετήθηκαν αγωγοί υπονόμων, Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και Κέντρο Καθαρισμού Λυμάτων.
Αποχέτευση ακαθάρτων. Εσωτερικά δίκτυα, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια και καταθλιπτικοί αγωγοί για το Σύνδεσμο Δήμου Μήλου και την κοινότητα Αδάμαντα.
Αποχέτευση ακαθάρτων. Εσωτερικά δίκτυα, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια και καταθλιπτικοί αγωγοί για το Σύνδεσμο Δήμου Μήλου και την κοινότητα Αδάμαντα.
Δίκτυο ακαθάρτων – Κέντρο βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης
Δίκτυα ακαθάρτων, Καταθλιπτικοί αγωγοί, Αντλιοστάσια, Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού, Όμβρια, Αντιπλημμυρικά και υποθαλάσιος αγωγός διάθεσης
Δίκτυο ακαθάρτων
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων
Δίκτυο ακαθάρτων. Αντλιοστάσιο και Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού
Προκαταρκτική Μελέτη για την διαχείριση υγρών αποβλήτων του Θεσσαλικού Πεδίου
Δίκτυο ακαθάρτων και όμβριων, αντλιοστάσια πόλεως Τρικάλων.
Βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων
Δίκτυα ακαθάρτων και Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού
Βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων