Υπηρεσίες Συμβούλου

Αφορά κατά κύριο λόγο την Μελέτη του ρ. Ραφήνας και πιο συγκεκριμένα την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της Προμελέτης του έργου Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Ραφήνας
Αφορά κατά κύριο λόγο την Μελέτη του ρ. Εσχατιάς και πιο συγκεκριμένα την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της Οριστικής Μελέτης του έργου Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς

Στο υπόψη έργο το γενικό συντονισμό του υδραυλικού μέρους της μελέτης είχε ο πολ. Μηχ/κός Ι.Α.Πέππας

Αφορά τις μελέτες και την κατασκευή των Ολυμπιακών έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΣΥΕ/Ο.Ε 2004 και συγκεκριμένα τα έργα:

- ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΝΩ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ

- ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ

- BEACH VOLLEY ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ

- ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΟΛΥΜΠΙΑΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

Αντικείμενο ήταν η Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς την Υπηρεσία τόσο κατά την φάση εκπόνησης των μελετών εφαρμογής όσο και κατά τη φάση κατασκευής των έργων. Το γραφείο ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε ανέλαβε ως υπεργολάβος του Αναδόχου.

Η σύμβαση αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για όλα τα υδραυλικά έργα ( Αποχέτευση ακαθάρτων, Ύδρευση, αποχέτευση ομβρίων, αντιπλημμυρικά που αφορούν τα παρακάτω έργα:

- παρακολούθηση και έλεγχο ποιότητας μελετών υδραυλικών έργων (οι οποίες εκπονήθηκαν από τους μελετητές της ΕΥΔΕ/Ο.Ε 2004)

- παρακολούθηση προγραμματισμού μελετών και έργων

- έλεγχο των υδραυλικών μελετών (Οριστικών και εφαρμογής) των Ολυμπιακών έργων που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία

- σύνταξη σχετικών Φύλλων ελέγχου για τις υποβληθείσες υδραυλικές μελέτες

- έλεγχος ποιότητας των υλικών που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατασκευής

- την κοστολόγηση νέων εργασιών και υλικών

- αυτοψίες προκειμένου να επιλυθούν θέματα που αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων έργων

- παρακολούθηση και Έλεγχο ποιότητας έργων και παροχής υποστήριξης κατά την επίβλεψη της κατασκευής

- συμμετοχή σε συσκέψεις που διενεργούνται στην Υπηρεσία για την επίλυση θεμάτων της μελέτης ή της κατασκευής

- εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς την Δ/νση Δ7 του ΥΠΕΧΩΔΕ στον:

προγραμματισμό αντιπλημμυρικών έργων τα οποία δανειοδοτήθηκαν από το ΤΚΑΣΕ.

έλεγχο των σχετικών μελετών

στην εκπόνηση μελετών, στη σύνταξη Τ.Δ. και Τεχνικών Προδιαγραφών για αντιπλημμυρικά έργα

στην παρακολούθηση κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών έργων

Το γενικό συντονισμό του έργου είχε ο κ. Ι.Πέππας

Στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων ο σύμβουλος πραγματοποίησε 18 αυτοψίες (εκτός Αθηνών) υπέβαλε 18 Εκθέσεις που αφορούν στις υπό εκτέλεση εργολαβίες αντιπλημμυρικών έργων,

- στην τα. Κοινότητα Αράχοβας του Δήμου Πλατάνου Ναυπακτίας

- στο χείμαρρο Ράδο στην περιοχή παραλίας Ιρίων Ναυπλίου

- στη Νήσο Σάμου και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- στους χειμάρρους Πεταλούς, Δερβένιος, Αραχωβίτικος και Κύριλλος της περιοχής Κορινθίας

- στο χ. Πταλούς του Δ. Εβρωστίνης Ν.Κορινθίας

- στο χ. Σύθα Ξυλοκάστρου και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- στη Νήσο Κέρκυρα και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- στο Δήμο Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- για τα έργα επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου-Χελιδόνα στο Νομό Φωκίδας

- στον κοινοτικό δρόμο Καλέντζι-Γελαδινό της Κοινότητας Καλεντζίου Ν.Αχαϊας

υπέβαλε Εκθέσεις που αφορούν την σύνταξη της μελέτης με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα για το τμήμα του χ. Νέδοντα εντός της πόλεως Καλαμάτας και στη τεχνοοικονομική διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και τελικά στην επεξεργασία προγράμματος κατασκευής έργων

εκπονήθηκαν Τεύχη Δημοπράτησης για τα έργα

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Πυθαγορείου της Ν. Σάμου

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της Ν. Κέρκυρας

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς την Δ/νση Δ7 του ΥΠΕΧΩΔΕ στον:

προγραμματισμό αντιπλημμυρικών έργων τα οποία δανειοδοτήθηκαν από το ΤΚΑΣΕ.

έλεγχο των σχετικών μελετών

στην εκπόνηση μελετών, στη σύνταξη Τ.Δ. και Τεχνικών Προδιαγραφών για αντιπλημμυρικά έργα

στην παρακολούθηση κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών έργων

Το γενικό συντονισμό του έργου είχε ο κ. Ι.Πέππας

Στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων ο σύμβουλος πραγματοποίησε 18 αυτοψίες (εκτός Αθηνών) υπέβαλε 18 Εκθέσεις που αφορούν στις υπό εκτέλεση εργολαβίες αντιπλημμυρικών έργων,

- στην τα. Κοινότητα Αράχοβας του Δήμου Πλατάνου Ναυπακτίας

- στο χείμαρρο Ράδο στην περιοχή παραλίας Ιρίων Ναυπλίου

- στη Νήσο Σάμου και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- στους χειμάρρους Πεταλούς, Δερβένιος, Αραχωβίτικος και Κύριλλος της περιοχής Κορινθίας

- στο χ. Πταλούς του Δ. Εβρωστίνης Ν.Κορινθίας

- στο χ. Σύθα Ξυλοκάστρου και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- στη Νήσο Κέρκυρα και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- στο Δήμο Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας και απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από πιθανές πλημμύρες

- για τα έργα επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου-Χελιδόνα στο Νομό Φωκίδας

- στον κοινοτικό δρόμο Καλέντζι-Γελαδινό της Κοινότητας Καλεντζίου Ν.Αχαϊας

υπέβαλε Εκθέσεις που αφορούν την σύνταξη της μελέτης με τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα για το τμήμα του χ. Νέδοντα εντός της πόλεως Καλαμάτας και στη τεχνοοικονομική διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων και τελικά στην επεξεργασία προγράμματος κατασκευής έργων

εκπονήθηκαν Τεύχη Δημοπράτησης για τα έργα

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Πυθαγορείου της Ν. Σάμου

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της Ν. Κέρκυρας

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη «Εθνικού Κοστολογίου» ώστε να είναι δυνατή η ακριβής Κοστολόγηση των Έργων που προγραμματίζουν οι διάφοροι Δημόσιοι φορείς σε:

Υδραυλικά Έργα

Έργα Οδοποιίας

Λιμενικά Έργα

Κτιριακά Έργα

Το γενικό συντονισμό του έργου που αφορά το τμήμα των Υδραυλικών έργων είχε ο κ. Ι.Πέππας και το εκτέλεσε η ΕΤΜΕ:ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε

Στο Πλαίσιο του έργου αυτού έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων από υδραυλικά έργα που κατασκευάστηκαν σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία 15 έτη.

Έγινε έλεγχος των τελικών Λογαριασμών και των Συγκριτικών Πινάκων σε περισσότερα από 200 έργα τα οποία αναφέρονται σε όλο το φάσμα των υδραυλικών έργων, ήτοι:

- Φράγματα

- Λιμνοδεξαμενές

- Έργα μεταφοράς νερού

- Δίκτυα Υδρεύσεως

- Δίκτυα αποχετεύσεως όμβριων

- Δίκτυα αποχετεύσεως ακαθάρτων

- Μονάδες Βιολογικού καθαρισμού

- Αρδευτικά έργα

- Αντιπλημμυρικά έργα

επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των ανωτέρω έργων

σύνταξη (δημιουργία) πινάκων με μονάδες «κόστος φυσικού αντικειμένου» στους οποίους περιλαμβάνονται όλες οι επί μέρους εργασίες για την κατασκευή τους π.χ κόστος ανά μ/μ αγωγού υδρεύσεως (χαλυβδοσωλήνες) που περιλαμβάνουν χωματουργικά, αγωγούς, ειδικά τεμάχια κ.λ.π ή κόστος αρδευτικού δικτύου ανά στρέμμα που περιλαμβάνονται αντλιοστάσια, δίκτυα μεταφοράς, διανομής, οδοποιίας κ.λ.π

δημιουργία Βάσης δεδομένων ανά φυσικό αντικείμενο όπως καθορίστηκε παραπάνω με συγκεκριμένο αλγόριθμο που αναπτύχθηκε, και παραδόθηκε στην Υπηρεσία

ομαδοποίηση των υδραυλικών έργων σε επί μέρους κατηγορίες, Φράγματα, Έργα ύδρευσης κλπ, αποκωδικοποίηση των τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών κάθε επί μέρους έργου και καταχώρηση τους στη Βάση Δεδομένων. Με τη διαδικασία αυτή δημιουργήθηκαν Μονάδες Τελειωμένου Φυσικού Αντικειμένου (Μ.Τ.Φ.Α) για κάθε κατηγορία έργων.

Με το λογισμικό που τελικά παραδόθηκε και με βάση τα στοιχεία που σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις είχε καταχωρήσει ο Σύμβουλος είναι δυνατή η κοστολόγηση γενικώς οποιουδήποτε έργου και ειδικότερα οποιουδήποτε υδραυλικού έργου. Το σύστημα είναι ανοικτό και έχει τη δυνατότητα να επεκτείνεται και να τροφοδοτείται με επικαιροποιημένα δεδομένα κατά περίπτωση.

Επίσης στο ίδιο έργο, και σύμφωνα με τη σύμβαση αφού συγκεντρώθηκαν τα εφαρμοζόμενα διεθνώς Περιγραφικά Τιμολόγια για τα τεχνικά έργα, μελετώντας την ελληνική νομοθεσία και τα δεδομένα που ίσχυαν στην κατασκευή στον Ελληνικό Χώρο έγινε πρόταση βελτίωσης και συμπλήρωσης των περιγραφικών Τιμολογίων που ίσχυαν. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν και παραδόθηκαν στην Υπηρεσία πίνακες, δενδροειδούς μορφής, με νέα Περιγραφικά Άρθρα Τιμολογίου (ΠΑΤ)

Με βάση αυτά όπως τα συμπλήρωσε και τα βελτίωσε το Ι.Ο.Κ προχώρησε το 2005 το ΥΠΕΧΩΔΕ στη θεσμοθέτηση των Νέων Περιγραφικών Τιμολογίων που ισχύουν σήμερα.

Η ΕΤΜΕ:ΑΝΤΩΝΙΟΥ –ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε στο πλαίσιο της Κοινοπραξίας εκάλυψε όλο το αντικείμενο το σχετικό με τα υδραυλικά έργα και συγκεκριμένα με:

Υδραυλικά Έργα

Αποχετευτικά Έργα

Έργα Οδοποιίας

Λιμενικά Έργα

Κτιριακά Έργα

Το γενικό συντονισμό είχε ο κ. Ιωάννης ΠΕΠΠΑΣ

Στο πλαίσιο της σύμβασης έγιναν οι παρακάτω εργασίες

συγκέντρωση και καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα

κατάταξη των εφαρμοζομένων τεχνικών προδιαγραφών σε επιλεγμένο σύστημα ταξινόμησης

παρουσίαση συστημάτων τεχνικών προδιαγραφών χωρών της Ε.Ε και ειδικότερα της Αγγλίας, Γερμανίας και Γαλλίας

σύγκριση των εφαρμοζόμενων τεχνικών προδιαγραφών στην Ελλάδα με τα συστήματα άλλων χωρών της Ε.Ε

υποβολή έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με τον τρόπο που θα μπορέσει το Ελληνικό Δημόσιο να αποκτήσει ένα αυτόνομο σύστημα τεχνικών προδιαγραφών για κάθε είδος δημοσίου έργου που εκτελείται στη χώρα.

σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Προδιαγραφών (ΣΔΤΠ) που θα προσφέρει μια ασφαλή υποδομή για την αποθήκευση, εύρεση και διαχείριση της πληροφορίας είτε διαμέσου του δικτύου ενός οργανισμού, είτε μέσω αυτόνομων μέσων αποθήκευσης-διαχείρισης (cd-roms)

το ΣΔΤΠ οποίο θα ενσωματώνει τη διαχείριση ενός οργανισμού, το imaging, και τη δυνατότητα δρομολόγησης (Routing) εγγράφων σε ένα σύνολο

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς την Δ/νση Δ7 του ΥΠΕΧΩΔΕ στον:

προγραμματισμό αντιπλημμυρικών έργων τα οποία δανειοδοτήθηκαν από το ΤΚΑΣΕ.

έλεγχο των σχετικών μελετών

στην εκπόνηση μελετών, στη σύνταξη Τ.Δ. και Τεχνικών Προδιαγραφών για αντιπλημμυρικά έργα

στην παρακολούθηση κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών έργων

Το γενικό συντονισμό του έργου είχε ο κ. Ι.Πέππας

Στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων ο σύμβουλος πραγματοποίησε 31 αυτοψίες (εκτός Αθηνών) υπέβαλε 18 Εκθέσεις που αφορούν στις υπό εκτέλεση εργολαβίες αντιπλημμυρικών έργων

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς την Δ/νση Δ7 του ΥΠΕΧΩΔΕ στον:

προγραμματισμό αντιπλημμυρικών έργων τα οποία δανειοδοτήθηκαν από το ΤΚΑΣΕ.

έλεγχο των σχετικών μελετών

στην εκπόνηση μελετών,

στη σύνταξη Τ.Δ. και Τεχνικών Προδιαγραφών για αντιπλημμυρικά έργα

στην παρακολούθηση κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών έργων

Το γενικό συντονισμό του έργου είχε ο κ. Ι.Πέππας

Στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων ο σύμβουλος πραγματοποίησε 53αυτοψίες (εκτός Αθηνών)

υπέβαλε 35 Εκθέσεις που αφορούν στις υπό εκτέλεση εργολαβίες αντιπλημμυρικών έργων,

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Μεσσηνίας» αφορά την εργολαβία «Κατασκευή αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών έργων Άνω Μεσσηνίας»,

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν. Χανίων»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ρόδου, Καρπάθου και Κάσου».

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ρόδου, Καρπάθου και Κάσου»

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων νήσων Ν.Κυκλάδων»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ρόδου, Καρπάθου και Κάσου»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Νέστου-Κοσύνθου»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ρόδου, Καρπάθου και Κάσου»

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν.Καβάλας-Θάσου»

- «Αντιπλημμυρική προστασία Κ. Δολιανών, Τυρού, Σαπουνακαίϊκων, Τημενίου, Λάδωνα & αντιπλημμυρικά ποτ. Λακωνίας»

- «Αντιπλημμυρική προστασία άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού»

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν. Ευβοίας»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμού Αχελώου κατάντη φράγματος Στράτου και στην τάφρο Δίμηκου»

- Έκθεση για «Έλεγχο διοχετευτικότητας της τάφρου Δίμηκου»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμού Ινάχου και χειμ. Ξηριά Ν. Αργολίδος»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμού Αχελώου κατάντη φράγματος Στράτου και στην τάφρο Δίμηκου»

- Έκθεση για αντιπλημμυρικά έργα στον Αχελώο

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Λουτρακίου ποταμού Ασωπού και χειμάρρων Κορινθίας»

- Έκθεση για την αντιπλημμυρική προστασία πόλεως Κορίνθου (χειμ. Ξηροπόταμος)

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηρακλείου»

- Έκθεση για την πρόταση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν.Καζαντζάκη (χείμαρρος Χουδετσίου)»

- «Αντιπλημμυρικά Πηνειού, Αλφειού, Νέδα και χειμάρρων Ν.Ηλείας»

- Έκθεση για τις μελέτες του φράγματος Φλόκα

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν. Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας»

- Έκθεση για πρόταση χρηματοδότησης έργου στην κοιν. Παραλίας Ν.Πιερίας.

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Μεσσηνίας»

- Έκθεση για τροποποιήσεις του έργου «Αποκατάσταση του φράγματος στο χείμαρρο Τσάκωνα Ν. Μεσσηνίας»

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ναυπακτίας, Μεσολογγίου. Ξηρόμερου, Βάλτου»

- Έκθεση για τα αντιπλημμυρικά έργο στην περιοχή Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας».

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν. Καβάλας Θάσου».

- Έκθεση για τη μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Μυρτοφύτου και Φωλιάς Καβάλας».

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ναυπακτίας, Μεσολογγίου. Ξηρόμερου, Βάλτου»

- Έκθεση για το έργο «Εκτροπή του χειμ. Κρικελιώτη στην παλαιά του κοίτη»

- «Βελτίωση διοχετευτικότητας άνω κάτω ρου ποτ. Στρυμώνα» και «Ενίσχυση ανατολικού αναχώματος λίμνης Κερκίνης για προστασία κατοικημένων περιοχών»

- Έκθεση για αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Στρυμώνα και τη λίμνη Κερκίνη.

- «Αντιπλημμυρική προστασία Κ. Δολιανών, Τυρού, Σαπουνακαίικων, Τιμενίου, Λάδωνα & αντιπλημμυρικά ποτ. Λακωνίας»

- Έκθεση για τροποποίηση της μελέτης της τάφρου εκτροπής ΙΙΙ του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Κ. Δολιανών Ν. Αρκαδίας»,

- «Ενίσχυση ανατολικού αναχώματος λίμνης Κερκίνης για προστασία κατοικημένων περιοχών»

- Έκθεση για αντιπλημμυρικά έργα στη λίμνη Κερκίνη.

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Ναυπακτίας, Μεσολογγίου. Ξηρόμερου, Βάλτου»

- Έκθεση για «Αντιπλημμυρική προστασία των καλλιεργούμενων εκτάσεων στις κοιν. Κατοχής- Νεοχωρίου Ν. Αιτ/νίας»,

- «Αντιπλημμυρικά ποταμών και χειμάρρων Νέστου Κοσύνθου»

- Έκθεση για τη μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία παροχθίων εκτάσεων ποτ. Κοσύνθου Ν.Ξάνθης στο τμήμα Ξάνθη έως εκβολές του».

- «Αντιπλημμυρική προστασία Κ. Δολιανών, Τυρού, Σαπουνακαίικων, Τιμενίου, Λάδωνα & αντιπλ/κά ποτ. Λακωνίας»

- Έκθεση για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Τυρού Σαπουνακαίκων»,

- «Ενίσχυση ανατολικού αναχώματος λίμνης Κερκίνης για προστασία κατοικημένων περιοχών»

- Έκθεση για «Αντιπλημμυρικά έργα στο ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνη».

- «Αντιπλημμυρικά Πηνειού, Αλφειού, Νέδα και χειμ. Ν. Ηλείας»

- Έκθεση για «Προτάσεις που προέκυψαν από τη διερεύνηση των επιπτώσεων στους ιχθυοπληθυσμούς του ποτ. Αλφειού από το φράγμα Φλόκα».

- «Αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν. Σερρών-Δράμας»

- Έκθεση για «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Νιγρίτας».

- «Αντιπλημμυρική προστασία Κ. Δολιανών, Τυρού, Σαπουνακαίικων, Τιμενίου, Λάδωνα & αντιπλ/κά ποτ. Λακωνίας»

- Έκθεση για «Αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο Τιμενίου- κοινότητας κάτω Βερβένων».

- «Αντιπλημμυρικά Πηνειού, Αλφειού, Νέδα και χειμ. Ν. Ηλείας»

- Έκθεση για έργα προστασίας φράγματος Φλόκα ποταμού Αλφειού».

Συνέδραμε την Δ/νση Δ7 στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών εφαρμογής

- Αντιπλημμυρικά έργα κοινότητας Ολύμπου (νήσου Καρπάθου)

- Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων στην κοιν. Μεσσαριάς – Ν. Θήρας

- Αντιπλημμυρική προστασία Κάτω Δολιανών Ν.Αρκαδίας

- Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Τυρού- Σαπουνακέϊκων

- Αντιπλημμυρικά έργα στο ανατολικό ανάχωμα της

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς την Δ/νση Δ7 του ΥΠΕΧΩΔΕ στον:

προγραμματισμό αντιπλημμυρικών έργων τα οποία δανειοδοτήθηκαν από το ΤΚΑΣΕ.

έλεγχο των σχετικών μελετών

στην εκπόνηση μελετών, στη σύνταξη Τ.Δ. και Τεχνικών Προδιαγραφών για αντιπλημμυρικά έργα

στην παρακολούθηση κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών έργων

Το γενικό συντονισμό του έργου είχε ο κ. Ι.Πέππας

Στο πλαίσιο των ως άνω υποχρεώσεων ο σύμβουλος πραγματοποίησε 92 αυτοψίες (εκτός Αθηνών) υπέβαλε 18 Εκθέσεις που αφορούν στις υπό εκτέλεση εργολαβίες αντιπλημμυρικών έργων,

α) στον ποταμό Αχελώο στο τμήμα από τις εκβολές μέχρι την έξοδο της διώρυγας φυγής Υ.Η.Σ. Στράτου,

β) σε χειμάρρους στο Ν. Ρεθύμνου,

γ) σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηρακλείου και ειδικότερα στους π. Γιόφυρο, Αναποδιάρη, και Κουτσουλίτη

δ) προστασίας των πρανών του χειμάρρου Κραυσίδωνα Βόλου,

ε) σε ποταμούς και χειμάρρους Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου,

στ) σε ποταμούς και χειμάρρους Ναυπακτίας, Μεσολογγίου, Ξηρόμερου, Βάλτου και Μακρυνείας,

ζ) στο χείμαρρο Χουδετσίου του Δήμου Ν. Καζαντζάκη

η) στην Κοινότητα Ολύμπου του Ν.Καρπάθου

υπέβαλε 12 Εκθέσεις που αφορούν την εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Νομών Τρικάλων και Μαγνησίας

α) σε χειμάρρους της Νήσου Θάσου του Ν.Καβάλας,

β) σε χειμάρρους Τυρού, Σαπουνακαϊικων, Τημενίου, Ν.Αρκαδίας

γ) σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Μεσσηνίας

δ) στα αποστραγγιστικά έργα περιοχών Άνω Μεσσηνίας

ε) στο ποταμό Πηνειό (συμπληρωματική) Θεσσαλίας

στ) στην ευρύτερη περιοχή Λουτρακίου

η) αντιπλημμυρικά χειμάρρων Ν. Χανίων

εκπονήθηκαν Τεύχη Δημοπράτησης και μελέτες εφαρμογής για τα έργα

§ Αποκατάσταση ζημιών φράγματος ΦΛΟΚΑ –ΑΛΦΕΙΟΥ.

Εκπονήθηκε Οριστική μελέτη σε στάδιο μελέτης εφαρμογής (Έργα Α και Β Φάσης) με αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών στον πόδα του Φράγματος και την κατασκευή νέας λεκάνης καταστροφής ενεργείας του υπερχειλιστή.

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έγιναν οι εξής εργασίες:

- Διόδευση πλημμυρικών παροχών

- Πειραματική διερεύνηση βαθμιδωτού έργου καταστροφής ενεργείας (Ε.Μ.Π καθηγητής κ.Γ.Χριστοδούλου)

- Γεωτεχνικός έλεγχος

- Γνωμάτευση για τις επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον και στους ιχθυοπληθυσμούς

- Τεύχη Δημοπράτησης

- Προϋπολογισμός έργου: 4,16 εκ.€

Το έργο κατασκευάστηκε.

α) Διευθέτηση τμήματος κοίτης στην περιοχή ΠΡΟΤΟΡΙΑΣ του ποταμού ΑΝΑΠΟΔΙΑΡΗ –Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΚΡΗΤΗΣ

β) Διευθέτηση τμήματος κοίτης Ποταμού ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΤΗ στην περιοχή ΒΟΡΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΚΡΗΤΗΣ

γ) Αποκατάσταση ζημιών φράγματος στο χείμαρρο ΤΣΑΚΩΝΑ – Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκπονήθηκε Οριστική μελέτη σε στάδιο μελέτης εφαρμογής με αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών στον πόδα του Φράγματος και την κατασκευή νέας λεκάνης καταστροφής ενεργείας του υπερχειλιστή.

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έγινε

- Υδραυλική μελέτη

- Στατική μελέτη

- Τεύχη Δημοπράτησης

- Προϋπολογισμός έργου: 0,90 εκ.€

Το έργο κατασκευάστηκε.

α) Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Καζαντζάκη (χείμαρρος Χουδετσίου)

β) Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Διαφανίου (Κοιν. Ολύμπου Νήσου Καρπάθου)

Υπεβλήθησαν 2 εκθέσεις για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για υφιστάμενες μελέτες αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς της Θεσσαλίας

Εκπονήθηκε Υδρολογική μελέτη για τους χειμάρρους Κάτω Δολιανών Ν. Αρκαδίας