Εταιρεία

Η εταιρεία ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε. ειδικεύεται στο χώρο των μελετών και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου κυρίως σε υδραυλικά και περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών και αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΕΤΜΕ: Αντωνίου – Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.

Από τα σημαντικότερα έργα εθνικής σημασίας που έχει συμμετάσχει είναι η μελέτη ύδρευσης των Αθηνών από τις γεωτρήσεις του Β. Κηφισού κατά την περίοδο της λειψυδρίας και ο Τεχνικός Σύμβουλος Υδραυλικών Έργων κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Εκπρόσωποι και διαχειριστές της εταιρείας είναι οι πολιτικοί μηχανικοί Ιωάννης Πέππας και Αντώνιος Πέππας.

Η Εταιρία είναι γραμμένη στο Μητρώο Μελετητών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό μητρώου 596 και κατέχει τα κατωτέρω πτυχία:


Είδος Μελέτης

Κατηγορία

Τάξη

Δυναμικό

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

6

A

1

Στατικές Μελέτες

8

Γ

4

Γεωλογικές Μελέτες

11

Γ

4

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

13

Ε

13

Γεωτεχνικές Μελέτες

21

Β

2

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επ/τώσεων

27

B

3

Μελέτες Τοπογραφίας

16

Γ

4