Γιατί να επιλέξετε εμάς

ETME Peppas & Associates Ltd. specialises in hydro, enviromental infrastructures and innovations throught Floatmast Ltd (www.floatmast.com)

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Υπολογισμός προβλημάτων ρευστομηχανικής τρισδιάστατης ανάλυσης ροής στη ναυπηγική (ενεργειακές απώλειες κίνησης πλοίων, συμπεριφορά πλοίων, προπέλες), στις υπεράκτιες κατασκευές (TLPs), σε λιμενικά έργα, σε υδραυλικά έργα (υπερχειλιστές φραγμάτων, θραύση φράγματος, πολύπλοκες ροές, εμπόδια στη ροή, κλπ.)

Περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία επενδύει σημαντικά στην καινοτομία καθώς είναι η πρώτη πανελλαδικά που χρησιμοποίησε διδιάστατη (2D) ανάλυση ροής (2009) και τριδιάστατη (3D) ανάλυση ροής (2011) σε μη ακαδημαϊκές εφαρμογές. Με το πρόγραμμα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ (2014) πρότεινε κατόπιν 3 ετούς έρευνας τις πρώτες μεταπολεμικές προδιαγραφές για υδρολογικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων και με το πρόγραμμα FLOATMAST (2015) σχεδίασε και έθεσε σε πειραματική και πραγματική δοκιμή την πρώτη παγκοσμίως micro TLP πλατφόρμα μετρήσεων μετεωρολογικών μετρήσεων.

Περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία έχει μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό Υδραυλικών Έργων Υποδομής όπως Υδραγωγεία, Δίκτυα Άρδευσης,Δίκτυα Ύδρευσης, Δίκτυα Αποχέτευσης, Αντιπλημμυρικά Έργα, Φράγματα, Κανάλια, Υπερχειλιστές

Περισσότερα

Contact us

Σινώπης 43, Γουδί, Αθήνα, 115 27
Τηλέφωνο: +30 210 7473427 / +30 210 7551608
FAX: +30 210 7473488
Email: secretary@etme.gr

Connect with us

facebook twitter

We are certified